Nyckelord: klassikerskydd

Skyddstiden för en upphovsrätt är 70 år från och med det följande året efter upphovsrättsmannens död. Efter denna tid upphör upphovsrätterna. Skyddet för moraliska rättigheter kan trots detta fortsätta, om det handlar om ett verk som kan anses en klassiker.