Nyckelord: gemensamt verk

Om vi organiserar en verkstad, för vilken vi planerat en färgvärld och någon sorts grund, men deltagarna i verkstaden skapar största delen av verken med sina egna karaktärer, hör upphovsrätten i en sådan handledd verkstad till alla deltagare?