Nyckelord: fotografi

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2020:7 att ett fotografi som publicerats i en dagstidning kan citeras i examensarbeten på universitet för att klargöra arbetets text.