Nyckelord: format

Upphovsrätten ger inte skydd åt ett skriftligt verks idé eller ämne, behandlingssätt, struktur, disposition eller den information som verket innehåller.