Nyckelord: film

Får man för undervisningsbruk med stöd av kopieringslicensen ta skärmdump från rörlig bild så som filmer?
Enligt 21 § upphovsrättslagen gäller stadgandet om offentliga framföranden inte filmer. Vad omfattas av begreppet film? Vilka audiovisuella produktioner är filmer?