Nyckelord: bildcitat

Utöver själva rätten till citat innehåller upphovsrättslagen även stadganden om den så kallade bildcitatsrätten.

Upphovsrättsrådet ansåg i sitt utlåtande 2020:7 att ett fotografi som publicerats i en dagstidning kan citeras i examensarbeten på universitet för att klargöra arbetets text.

Får man för undervisningsbruk med stöd av kopieringslicensen ta skärmdump från rörlig bild så som filmer?