Nyckelord: avtalslicens

En avtalslicens är ett avtal mellan (mass-)användare av ett verk och en organisation som representerar upphovsmännen.