Nyckelord: ämne

Upphovsrätten hör som rättsområde till immaterialrätten, som handlar om immateriella rättigheters skyddsformer.
Upphovsrätten ger inte skydd åt ett skriftligt verks idé eller ämne, behandlingssätt, struktur, disposition eller den information som verket innehåller.