Vilka avtalslicenser finns det för undervisningsändamål?

En avtalslicens är en rättslig konstruktion i upphovsrättslagen, men namnet säger inte mycket om vad en avtalslicens egentligen är. En avtalslicens är en utvidgad användningsrätt som avtalats mellan undervisnings- och kulturministeriet och upphovsrättsorganisationerna. Avtalslicensen gör det möjligt att få rättigheter att använda material av en stor grupp upphovsmän genom ett enda kollektivt avtal.

Upphovsrättsorganisationerna (t.ex. Teosto och Kopiosto) och de upphovsmän som organisationerna representerar ingår omfattande avtal om användningen av upphovsmännens verk och ersättningen för användningen. Avtalet gäller alla, även dem som organisationen inte representerar. Upphovsmännen har rätt att skilt förbjuda användningen av sina verk under avtalslicensen, men endast ett förlag har meddelat ett sådant förbud. 

Undervisnings- och kulturministeriet har för en del läroanstalter skaffat tillstånd av upphovsrättsorganisationerna. Övriga läroanstalter kan själv skaffa tillstånden. Avtalslicenserna som läroanstalterna kan använda sig av är en licens för framförande och inspelning av TV- och radioprogram, samt en kopieringslicens.

Nedan presenteras avtalslicenserna som ministeriet skaffat åt skolorna. Skolorna kan alltså använda upphovsrättsligt skyddat material enligt avtalsvillkoren.