Vad innebär undervisnings- och kulturministeriets fotokopieringstillstånd?

Fråga: 

Vad innebär fotokopieringstillståndet?

Svar:

Undervisnings- och kulturministeriets fotokopieringstillstånd för utbildningsverksamhet innehåller kortfattat följande:

  • Tillstånd att kopiera högst 20 sidor / publikation / termin: böcker, tidningar, reklamer.
  • Tillstånd att kopiera högst 10 sidor / publikation / termin: noter och notpublikationer.
  • Förbud att kopiera: arbets- och övningsböcker, svarshäften. Undantag till detta är distansundervisning.
  • UKM:s tillstånd för utbildningsverksamhet innehåller ett tillstånd att skriva ut en utskrift från en digital källa och bifoga utskriften till ett elevarbete. Utskriften får däremot inte sparas på skolans webbsidor eller fotokopieras till eleverna.