Får ordet DISNEY användas som namnet på en danskurs?

Fråga:

Får ordet DISNEY användas som namnet på en danskurs? Är t.ex. "Disneyprincessornas bal" ett godkännbart namn? Får vi i kursbeskrivningen säga att vi dansar till Disney-musik?

Svar:

Upphovsrätten skyddar inte ett enskilt ord, eftersom enskilda ord sällan överskrider verkströskeln. I detta fall är det frågan om ett varumärke, och fallet måste bedömas enligt varumärkeslagen.

Disney-ordet är Walt Disney Entertainments varumärke och det får inte användas utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Disney har själv rätt att bestämma över användningen av deras varumärke. Troligen skulle Disney ingripa ifall bolaget fick veta om att deras varumärke används som namnet på en kurs. Därmed kan rekommenderas att undvika ordet “Disney” och ersätta det med t.ex. “vi dansar till sånger som är kända från klassiska ritade filmer”.

Varumärkesinnehavare har rätt att själv bestämma om användningen av deras varumärken. Användningen av ordet Disney i kursens namn kan skapa en uppfattning om att kursen är gjord i samarbete med Disney-bolaget. Det är sannolikt att Disney inte skulle vilja ta risken att kursens innehåll inte skulle motsvara deras brand. Därtill har Disney ett intresse av att se till att varumärket används bara inom bolaget och dess dotterbolag, så att skyddet av varumärket inte skulle försvagas.