Exempelfall: Användning av Creative Commons material

Mikael undervisar vid ett litet gymnasium där man har övergått från att använda gamla overheadprojektorer till att använda digital teknologi. Skolans rektor har förbjudit användningen av material som kränker upphovsrättigheter i powerpointpresentationer. Rektorn har läst i Katariina Sorvaris bok om upphovsrätt inom undervisningsverksamhet ”Opetustoimen tekijänoikeudet” att skolan kan bli ersättningsskyldig för skador som rättsinnehavaren lider på grund av intrång i upphovsrätten. 

Mikael använder mycket material som har licenserats med Creative Commons licens i undervisningen. Materialet innehåller oftast text och bilder, men kan innehålla vilka verk som helst. Bekanta dig med Creative Commons licensen. Vilka rättigheter kan en upphovsman ge med hjälp av en Creative Commons licens och hur känner man igen rättigheterna?

Sök fram ett fotografi eller en ritning från internet som har licenserats med Creative Commons licens och bifoga den till ditt svar så att du följer villkoren för användningen. Berätta i samband med bilden var du hittat bilden och hur du vet att bilden har licenserats med Creative Commons licens.

Fundera också på om du själv skulle vara villig att licensera ditt eget verk eller fotografi med Creative Commons licens. Skulle dina elever ha nytta av att känna till Creative Commons?

Svar:

Upphovsmannen till ett verk behöver inte behålla alla rättigheter som följer av upphovsrätten till ett verk utan han kan överlåta rättigheterna till någon annan. Det finns ett stort antal verk, upphovsmän och användare i olika datanät, och tillstånden som ges via dem kan variera väldigt mycket. Detta kan skapa förvirring och rättslig osäkerhet om hur verken får användas.

Creative Commons licens (CC) gör det lätt för upphovsmannen att kommunicera till användaren hur man får använda verket. Med hjälp av licensen kan upphovsmannen välja hur breda rättigheter han vill överlåta till användaren, och allmänheten kan lätt hitta licenserade verk som passar användarens eget ändamål. CC licensen består av olika bitar som upphovsmannen kan kombinera på olika sätt för att få en licens som passar honom. Licensens innehåll meddelas med hjälp av små bilder, som symboliserar det tillstånd som upphovsmannen ger till användaren.

Creative Commons licenserna hittas på CC:s finskspråkiga webbplats (http://creativecommons.fi/lisenssit). Alla verk som har licenserats med CC licens får framföras offentligt vid undervisning som inte är kommersiell. Verken får också göras digitala och kopieras till en powerpointpresentation utan ett digitaliseringstillstånd av Kopiosto. De flesta CC licenserna tillåter också bearbetningar av verket. En lärare får då bearbeta verket så att det uppfyller undervisningens behov, förutsatt att bearbetningar inte har lämnats utanför licensen. For kommersiellt bruk är det alltid skäl att skilt kontrollera licensen. Om ett läromaterial möjligen senare kommer att sättas ihop till en samling och ges ut är det skäl att redan från första början fästa uppmärksamhet vid huruvida licensen tillåter kommersiellt bruk.

Creative Commons licens kan användas av vem som helst. Användningen av Creative Commons licens i samband med verk är värt att överväga åtminstone då det inte är meningen att utnyttja verket genom traditionell försäljning av rättigheter. Licenserna kan lätt väljas via CC:s webbplats. Där kan man också hitta bilder som har licenserats med Creative Commons.