Avtalslicens

En avtalslicens är ett avtal mellan (mass-)användare av ett verk och en organisation som representerar upphovsmännen (t.ex. Kopiosto). I avtalet fastslås hur ett verk får användas och den ersättning som ska betalas för användningen. Avtalet gäller också upphovsmän som inte representeras av organisationen. Undervisnings- och kulturministeriet ingår riksomfattande avtal med upphovsrättsorganisationerna på skolornas vägnar.

Tidigare ansågs avtalslicenserna utgöra en begränsning av upphovsrätten. Nuförtiden uppfattas avtalslicensen snarare som ett system för kollektiv förvaltning av upphovsrättsliga rättigheter.

Avtalslicenserna för skolor
Tillstånden som Undervisnings- och kulturministeriet har skaffat gäller fotokopiering av offentliggjorda tryckta verk, utskrivning av digitala material och inbandning av TV-program.