Att skaffa tillstånd av upphovsmannen

Den som skapar ett verk får automatiskt upphovsrätt till verket. Detta innebär att andra inte får använda verket utan tillstånd. Upphovsrätten kan verka sträng men det är bra att komma ihåg att lärare har flera särskilda rättigheter att använda skyddat material enligt upphovsrättslagen. Dessutom har undervisnings- och kulturministeriet skaffat gemensamma tillstånd åt skolorna, så kallade avtalslicenser. Vidare finns det olika enskilda licenser, t.ex. Creative Commons, som ger flera möjligheter att använda material i undervisningen. 

Ifall tillståndet fortfarande fattas efter alla dessa licenser är det alltid möjligt att be om tillstånd direkt av den som innehar upphovsrätten. Det är ofta enkelt att skaffa tillståndet eftersom många upphovsmän vill att deras verk ska användas i undervisningen. Men upphovsmännen är inte alltid medvetna om att det också behövs ett skilt tillstånd för att använda verk i undervisningen!

Hur skaffar man ett tillstånd?

Det ställs inga formkrav för ett tillstånd att använda ett verk. Därmed är ett muntligt tillstånd att använda verket i undervisningen precis lika gällande som ett skriftligt tillstånd. Det kan ändå vara bäst att be om tillstånd via e-post eftersom det då är lättare att visa att användningen av materialet är tillåtet. 

Det lönar sig att identifiera hur och för vilket ändamål verket kommer att användas. Upphovsmannen kan vara villig att ge tillstånd att använda materialet i undervisningen, men ett kommersiellt syfte eller att lägga ut materialet på internet är en helt annan sak. 

Det är därför bra att ange huruvida materialet ska användas till exempel för att framställa eget undervisningsmaterial eller att framföra verket under lektionen (rörlig bild och sceniska verk förutsätter ett tillstånd). 

Det är alltså alltid möjligt att avtala om kopiering eller framförande av ett verk. Det är ändå skäl att komma ihåg upphovsmannens ideella rättigheter. Upphovsmannen har rätt att bli nämnd då verket används och det är inte tillåtet att använda verket på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen.