Upphovsrätt till uppgifter och samlingar av övningsuppgifter

Två lärare hade bett upphovsrättsrådet om ett utlåtande gällande hurudant upphovsrättsligt skydd övningsuppgifter och modellösningar i övningsböcker har.

Upphovsrättsrådet konstaterade i sitt utlåtande att en övningsbok kan uppnå verkshöjd, men att den i övriga fall även kan skyddas av s.k. katalogskydd ifall boken är en helhet med mycket information. Rådet konstaterade ändå att enskild information som ingår i uppgifter, allmänt kända formler eller grafer i läro- eller övningsböcker inte får upphovsrättsligt skydd.