Skydd för kataloger och databaser

Den, som tillverkat en katalog eller databas njuter skydd under de närstående rättigheterna. Kataloger är arbeten, där en stor mängd information sammanställts. Databaser, o andra sidan, är sådana vid vilka samlingen, kontrolleringen eller framställningen av innehållet förutsatt kvalitativt  eller kvantitativt betydande insatser.

Med databasens eller katalogens tillverkares närstående rättigheter skyddas den tid, det besvär och den användning av pengar, som samlandet av materialet krävt. För att åtnjuta detta skydd krävs alltså inte särskild självständighet eller som i samband med den egentliga upphovsrätten för verk

Skyddstiden är 15 år från katalogens eller databasens tillverkning. 
 

Utskriftsserie i matematik
En utskriftsserie med matematiska modellösningar var 403 sidor lång och innehöll lösningen till 1 203 räkneuppgifter. I denna serie sammanknippades en så stor mängd information, att den fick skydd genom de närstående rättigheterna som katalog. (Upphovsrättsrådet 1993:4 (på finska))

Kursmaterial
Ett 3 sidor långt dokument som bifogats med ett kursprogram, som innehöll tabeller om kursernas innehöll och schema ansågs inte vara i en sådan mån självständig och originell att den skulle kunna ha ansetts som ett verk. Den innehöll heller inte en stor mängd information och samlandet av informationen mm. hade inte krävt ansenligt engagemang. Därmed var den heller inte skyddad med närskyddet för en katalog eller databas. (Upphovsrättsrådet 2008:10 (på finska))