Datorprogram som skapats vid arbetet och byte av arbetsplats

Avdelningen för ekonomiska brott och egendomsbrott vid Polisinrättningen i Helsingfors härad anhöll om upphovsrättsrådets utlåtande i ett fall som handlade om upphovsrätt till ett datorprogram. Anhållan sammanhängde med en pågående förundersökning. I fallet hade arbetstagaren T innan sitt arbetsförhållande till A Oy utvecklat en plattform för datorprogram. Senare hade arbetstagaren i sitt arbetsförhållande till A Oy utvecklat ett datorprogram som baserade sig på denna plattform. Senare, då arbetstagaren T hade bytt arbetsplats till B Oy, hade T även där utvecklat ett datorprogram som baserade sig på samma platform. Fallet gällde vem som hade upphovsrätt till den ursprungliga plattformen och det datorprogram som uppstått i T:s arbetsförhållande till A Oy.

Rådet ansåg att datorprogrammet utgjorde ett verk. Upphovsrättsrådet konstaterade att de datorprogram som behandlades i fallet var mycket lika, men att rådet saknade behörighet att undersöka huruvida upphovsrätten till programmen tillhörde arbetstagaren eller den tidigare arbersgivaren.