Datorprogram som lärdomsprovsarbete

Sökandena var inte upphovsmän till ett datorprogram enbart på grund av att de hade sammanställt en produktspecifikation (kravspecifikation). Datorprogrammet och det tillhörande skriftliga verket utgjorde ett sådant samlingsverk som avses i upphovsrättslagen. Upphovsrättsrådet behandlade också övergången av den upphovsrättsliga överlåtelserätten.