Voidaanko tekijänoikeuden suojaamaa kuvaa käyttää pro gradu-tutkielmassa ilman tekijän lupaa?

Kysymys:

Voidaanko tekijänoikeuden suojaamaa kuvaa käyttää pro gradu-tutkielmassa ilman tekijän lupaa? Vai tarvitaanko kuvan käyttämiseen ei-kaupallisiin tarkoituksiin aina tekijän henkilökohtainen lupa?

Vastaus:

Sitaattioikeus tarkoittaa oikeutta ottaa lainauksia toisen teoksesta. Sitaattioikeudesta säädetään tekijänoikeuslain 22 §:ssä. Oikeus koskee kaikkia teoslajeja ja kaikkia teosten valmistustekniikoita. Siteeraus voi tapahtua varsinaisen siteerausoikeuden ohella myös niin sanottuna kuvasitaattina. Kuvasitaattioikeutta koskee tekijänoikeuslain 25 §.

Teosten siteeraamiseen ei tarvita erillistä lupaa tekijältä, mutta tiettyjen edellytysten tulee aina täyttyä. Esimerkiksi lähde ja tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti, tapahtuipa siteeraus sitaattia tai kuvasitaattia koskevan säännöksen perusteella.

Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan, että sanomalehdessä julkaistua valokuvaa voi siteerata yliopiston lopputyössä tekstiä havainnollistamassa tekijänoikeuslain 22 tai 25 §:n perusteella niissä mainituin edellytyksin (TN 2020:7)