Saako sertifikaattien logoja käyttää vapaasti opetuksessa? Entä yritysten ja järjestöjen logoja?

Logot tunnetaan myös kuviomerkkeinä ja niitä, kuten muita tavaramerkkejä, koskee tavaramerkkilaki. Tavaramerkkejä käytetään erottamaan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskettavia tavaroita tai palveluita muiden vastaavista. Tavaramerkkejä voivat käyttää tavaroidensa ja palveluidensa yksilöimiseen niin yksityishenkilöt, yritykset kuin järjestötkin.

Tavaramerkkejä ovat niin ikään tarkastusmerkit. Tällaisilla merkeillä yksilöidään tavarat ja palvelut, jotka täyttävät jonkin tietyn tarkastusmerkin haltijan asettamat laatuvaatimukset tai -määräykset. Tarkastusmerkki myönnetään toisin sanoen standardien täyttämisestä.

Tavaramerkki tuottaa haltijalleen yksinoikeuden kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palveluiden tunnuksena samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan taloudelliseen hyötyyn tähtäävää liiketoimintaa, ja elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa merkin käyttämistä on esimerkiksi merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa, tavaroiden päällyksissä, liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa.

Merkin käyttö, joka ei tapahdu elinkeinotoiminnassa, ei ole kiellettyä. Niin ikään, vaikka merkkiä käytettäisiin elinkeinotoiminnassa mutta ei kuitenkaan tavaroiden tai palveluiden tunnuksena tavaramerkinomaisesti, jää käyttö merkin haltijan yksinoikeuden ulkopuolelle. Näillä edellytyksillä logoja saa käyttää vapaasti opetuksessa.