Kuvasitaatti

Siteerausoikeuden lisäksi tekijänoikeuslaki sisältää säännöksen niin sanotusta kuvasitaattioikeudesta. Esimerkiksi valokuvaa on mahdollista siteerata varsinaisen siteerausoikeuden ohella kuvasitaattia koskevan säännöksen nojalla.
Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Tekstiin liittyviä kuvia saa myös ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi. Säännös soveltuu myös digitaalisiin sanomalehtiin ja aikakauskirjoihin.

Lisäksi, kun taideteoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, saa taideteoksen sisällyttää valokuvaan, elokuvaan tai televisio-ohjelmaan, mikäli toisintamisella on valokuvassa, elokuvassa tai televisio-ohjelmassa toisarvoinen merkitys.

Kuvasitaattioikeus mahdollistaa taideteoksen lainaamisen kokonaisuudessaan. Yleiset edellytykset lainauksen ottamiseen taideteoksesta tekijänoikeuslain kuvasitaattia koskevan säännöksen perusteella ovat hyvin samanlaiset kuin sitaattia koskevat edellytykset. Esimerkiksi lähde ja tekijän nimi tulee mainita hyvän tavan mukaisesti, tapahtuipa siteeraus sitaattia tai kuvasitaattia koskevan säännöksen perusteella.

Valokuvan siteeraaminen
Tekijänoikeusneuvosto on katsonut lausunnossaan, että sanomalehdessä julkaistua valokuvaa voi siteerata yliopiston lopputyössä tekstiä havainnollistamassa tekijänoikeuslain 22 tai 25 §:n perusteella niissä mainituin edellytyksin (TN 2020:7).