Idea ja ilmaisu

Tekijänoikeus ei suojaa abstrakteja ideoita tai ajatuksia, vaan niiden konkreettista ilmaisutapaa.