Oppilaiden työt koulun seinällä

Oppilaille syntyy tekijänoikeus omiin töihinsä samalla tavalla kuin aikuisilla. Töiden tavanomaisesta käytöstä eli käytävälle tai seinälle laittamisesta ei kuitenkaan tarvitse luopua oppilaille kuuluvan tekijänoikeuden vuoksi. Kuvaamataidon tunneilla tehdyt työt voi laittaa seinälle näytille. Oppilaat ovat tietoisia siitä, että se on yleinen toimintatapa ja he ovat antaneet sille hiljaisen suostumuksen. Oppilaalla on kuitenkin lakiin perustuva oikeus kieltää teoksensa julkaisu eli oppilas voi kieltää, ettei hänen työtään laiteta näytille koulun luokan seinälle tai koulun käytävälle. Tämä sama koskee kuvaamataidon töiden lisäksi myös aineen lukemista ääneen tai musiikin teoriatunnin sävellyksen esittämistä. Kun teos esitetään julkisesti tai saatetaan muutoin yleisön saataviin (koulun käytävälle), on hyvän tavan mukaista ilmoittaa tekijän nimi. Nimen ilmoittamisessa on kyse moraalisiin oikeuksiin kuuluvasta isyysoikeudesta, mitkä kuuluvat aina tekijälle.


Mikäli kuvaamataidon työtä halutaan hyödyntää koulun toimesta myös jotenkin muutoin kuin vain laittamalla työ esille koulun tiloihin, tulee teoksen hyödyntämisestä neuvotella alaikäisen lapsen huoltajan kanssa. Jos kyseessä on täysi-ikäisen oppilaan työ, jota halutaan hyödyntää laajemmin, tulee lupa pyytää oppilaalta itseltään. Luvan voi pyytää joko suullisesti tai kirjallisesti ja se on myös mahdollista pyytää koko opiskeluajaksi. Jos lupa pyydetään ja annetaan koko opiskeluajaksi, annettu lupa koskee myös siis tulevaisuudessa valmistuvia teoksia. Mikäli lupa teosten hyödyntämiseen pyydetään ennakollisesti, lupa on hyvä tehdä kirjallisesti. Tällä tavoin vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä. Kirjallisessa luvassa kannattaa määrittää mahdollisimman tarkasti luvan laajuus ja sen kesto. 

Oppilaat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että heillä on oikeus kieltää työnsä laittaminen seinälle, joten tästä voi olla hyvä mainita, kun teokset on tarkoitus laittaa esille.